Er du inklusionsvejleder eller lærer med inklusionselever?

 

Gør hverdagen lettere og sjovere for dig og dine elever!

 

Scan How er en app, der hjælper elever med kognitive udfordringer til at løse opgaver og komme igennem hverdagsrutiner, og samtidig letter lærerens opgave i forhold til at støtte eleven i opgaveløsningen.

 

Et omfattende projekt i fem kommuner med Socialt Udviklingscenter (SUS) som tovholder har vist, at Scan How kan spare elever og lærere på inklusionsområdet både tid ærgrelser, samtidig med at det kan accelerere indlæringen.

 

Du kan læse mere om projektet “inkludigi” her, men se først projektets film herunder om, hvordan  Scan How kan benyttes i folkeskolen. Og se også filmen om Scan How, der fortæller om alle app’ens muligheder.

Scan How udviklet af nonprofit-organisationen FONDEN UNGES. Med Scan How har fonden ønsket at skabe nye muligheder for elever med særlige behov i forhold til at kunne deltage i fællesskabet, både fagligt og socialt. De børn, der særligt kan drage nytte af Scan How, er elever, der i varierende grad er udfordret i forhold til for eksempel: hukommelse, impulsivitet, abstraktion og opmærksomhed.

Disse særlige behov kan vanskeliggøre deltagelse i klasserummet både fagligt og socialt. Men med anvendelse af Scan How øges mulighederne markant. Alle med en smartphone eller en tablet kan bruge Scan How.

 

Større aktiv deltagelse via medejerskab

Elevers flair for teknologi er en åbning for aktivt deltagelse i undervisningen.

 

Overblik over opgaver og ressourcer

Digitale vejledninger skaber struktur, så eleverne får overblik over opgaver og situationer.

Få meget mere at vide om mulighederne ved at kontakte os via nedenstående kontaktformular:

Viden omkring inklusion

7 + 5 =