Scan hvordan!

Gør sårbare borgere mere selvhjulpne med færre ressourcer

Individuelt tilpassede støttevejledninger på smartphone og tablet til borgere med kognitive udfordringer

Nemt for både støttepersoner og brugere

Opret en instruktion/vejledning til din bruger med foto, video, tekst, grafik og/eller lyd

Print QR-koden og sæt den op, hvor instruktionen skal være tilgængelig for brugeren

Scan QR-koden og klar opgaven uden personlig assistance

Se hvor nemt det er: Opret, Print, Scan!

Hvorfor vælge Scan How?

Udviklet af autisme-specialisterne hos FONDEN UNGES

Læring og selvhjælp

Scan How gør brugeren i stand til at klare en lang række opgaver selv uden hjælp eller vejledning fra en støtteperson. Tilmed sikrer Scan How en personligt tilpasset og uforstyrret instruktionsvejledning, der altid er den samme, hvilket mange brugere vil foretrække frem for den personlige og lidt (for) varierende vejledning.

Videndeling

Med Scan How kan kolleger på institutioner, skoler mv. udveksle instruktionsvejedninger og derigennem dele erfaringer om de enkelte brugeres styrker og behov samt inspirere til nye digitale instruktioner. Scan How kan også benyttes til at dele instruktioner kollega til kollega om fysio-øvelser, løfteteknik, etc. Læs mere

Frigør ressourcer

Når I benytter Scan How frigiver I tid fra støttefunktioner til brugernes rutinemæssige opgaver og gøremål, hvilket giver jer nye muligheder for at prioritere jeres tid. Frem for at hjælpe med fx. at lave kaffe og tømme opvaskemaskine, kan I benytte tiden til at planlægge nye faglige projekter.

De bruger Scan How