Alle vinder med Scan How på SOVI

I SOVI’s beskyttede værksteder er Scan How en vigtig del af hverdagen.

Scan How har gjort det hundrede gange nemmere for os at lave vejledninger til medarbejderne. Samtidig har den enkelte medarbejder fået langt nemmere ved at finde instruktionerne, de er jo altid på telefonen eller Ipad’en.

Majbrit Bogø

Direktør, SOVI

Til alle arbejdsopgaver på SOVI’s beskyttede værksteder er der en Scan How-instruktion.

Når en medarbejder med autisme skal i gang med sin arbejdsopgave, kalder han eller hun den relevante instruktion frem på sin smartphone eller tablet ved scanne den QR-kode, der er printet ud og opsat ved arbejdsbordet.

Nogle medarbejdere har brug for en instruktion, der er tilpasset til deres helt personlige kompetencer. De har deres egen QR-kode ved arbejdsbordet, så de kan scanne deres egen vejledning frem.

En instruktion i Scan How kan ændres igen og igen uden behov for at printe nye QR-koder. Det gør det nemt at justere instruktionerne løbende, så de hele tiden matcher medarbejderens aktuelle kompetenceniveau.