En hjælp til både beboere og personale

På Autismecenter Region Syddanmark blev Scan How en platform for videndeling.

Autismecenter Region Syddanmark var blandt de første til at tage den nye teknologi til sig.

Her bruger de ikke blot Scan How i det pædagogiske arbejde, de bruger også app’en som videndelingsværktøj. Se i videoen, hvordan der er opsat en QR-kode på værelset hos en beboer.

Den giver medarbejderne mulighed for at få vist en beskrivelse på deres smartphone, af hvordan man i given situation hjælper den pågældende beboer bedst muligt.