Ny blog fra Scan How! Vi har bedt en af vores nye brugere om at dele sin erfaringer med Scan How. I den kommende tid vil du derfor kunne læse med, når Mijamaya Holmø Sonne fortæller om “min første tid med Scan How”. Mijamaya er uddannet kognitiv coach og arbejder som vejleder i autismeforløbet KLAR TIL START samt er personlig rådgiver inden for specialområdet.

 

Min første tid med Scan How, 1. del

I mit pædagogiske arbejde har jeg med årene erhvervet mig erfaring med mange forskellige metoder og værktøjer. En del af dem er blevet sorteret fra med årene, efterhånden som jeg har fået mere faglig erfaring. Man bliver også bedre til at spotte metoder og værktøjer, som lyder helt fantastiske, men som i virkeligheden ikke leverer noget rigtig nyt i forhold til det, man kender i forvejen. Kernen i faget er stadig for mig at se: relationen, og jeg har måske udviklet en vis allergi overfor nye systemer og værktøjer, der “stjæler” af den tid, jeg har sammen med borgeren.

Startede som en pligtopgave

Sådan havde jeg det også, da jeg først hørte om Scan How. Men jeg havde ikke noget valg. Der var truffet en beslutning om at indføre Scan How som en del af vores undervisningsmetode, og nogle kolleger og jeg blev bedt om at udarbejde nogle vejledninger i Scan How, som andre kunne benytte eller lade sig inspirere af i jobforløbet KLAR TIL START. 

Vi kom i gang

Vi fik udarbejdet nogle instruktioner med Scan How med praktiske anvisninger til forskellige arbejdsfunktioner i et supermarked, hvor en del af deltagerne i vores jobforløb er under oplæring. Meningen er at hjælpe borgerne til at være mere selvhjulpne ved at de blot kan scanne en vejledning frem i Scan How, i stedet for at skulle have hjælp fra deres vejleder. Det fungerede faktisk godt, men jeg følte ikke, jeg kunne bruge det til så meget, da de borgere, jeg selv er vejleder for ikke har synderligt stort behov for lige præcis den form for støtte. 

Mindre brug for hjælp

Men så alligevel. Det viste sig, at en af mine borgere syntes, at en af hans nye opgaver var lidt kompliceret. Han var meget i tvivl om opgaven, og spurgte hele tiden efter hjælp. Og eftersom jeg på det tidspunkt havde lært, hvordan Scan How fungerede, var det oplagt at få det prøvet af i praksis. Det virkede faktisk. Han kunne pludselig klare opgaven uden at spørge om hjælp lige så ofte som før, for instruktionen i Scan How fortalte alt, hvad han havde brug for.

Hilsen Mijamaya