Vi har bedt en af vores erfarne brugere om at dele sin erfaringer. Karina Strøe Bach er socialpædagog og arbejder på Katrinehaven, en døgninstitution med fysisk og psykisk udviklingshæmmede voksne. Karina har brugt Scan How siden 2015 og vil dele sine erfaringer i en række blogindlæg.

Tips og tanker fra en erfaren bruger, 1. del

Jeg og mine kolleger bruger i virkeligheden nok Scan How på en måde, som app’en ikke oprindeligt var tænkt til. De fleste andre steder er det brugeren eller borgeren, som app’en hjælper, men hos os er det faktisk personalet. Scan How er blevet lidt af multi-værktøj i min og mine kollegers hverdag.

Papirerne forsvandt

Strukturplaner, instruktioner, handleanvisninger osv. i papirform samt billeder har tidligere præget vores beboeres lejligheder rigtig meget. Vi havde mange ringbind og “flipflapper” med instruktioner, som de ansatte var nødt til at have med sig, når de skulle ind til borgerne for at hjælpe og støtte. Alle vores beboere har hver deres individuelle behov, historik, medicinering osv, og derfor er de ansatte selvfølgelig nødt til at have præcise instruktioner og vejledninger for hver enkelt beboer.

Når der ind imellem skulle ændres eller tilføjes nyt i de forskellige planer og instruktioner, så kunne det være en temmelig omfattende opgave at gennemføre ændringer i flere forskellige mapper, og der var opslag rundt om i beboernes lejligheder, som skiftes ud med nye versioner.

Digital pædagogisk indsats

Med Scan How har vi stort kunne lægge alt det bag os. Nu arbejder vi digitalt i forhold til den pædagogiske indsats, og under hele processen er borgerne blevet medinddraget for at sikre ro og tryghed for den enkelte.

En ambition om at blive papirløs

Det begyndte helt tilbage i 2015. Den gang talte vi meget om, at vi skulle forsøge at blive papirløse her på Katrinehaven. Min leder havde hørt om Scan How og spurgte om mon ikke det kunne være en vej ud af papirvældet. Det lød som en god ide, syntes jeg. Men alt nyt er jo svært. Der var nogle kolleger, som tog afstand fra det nye system, fordi de var nervøse for, at det var et led i en spareøvelse, selv om det ikke var tilfældet. Og andre kunne ikke lige finde tiden til det. Faktisk var jeg i begyndelsen næsten den eneste, som benyttede mig af Scan How.

Et dedikeret projekt satte skub i implementeringen

Jeg tog Scan How til mig og begyndte helt i det små at bruge det i forskellige sammenhænge. En enkelt af mine kolleger viste også lidt interesse i app’en, men ellers var der ikke megen interesse fra kollegerne, når jeg ind imellem på personalemøderne fortalte om mulighederne. Og inden jeg kom rigtig i gang, røg jeg på barsel.

Men nogen tid efter, jeg var kommet tilbage fra barsel, fik vi mulighed for at gribe det meget mere struktureret an. Der blev søgt og bevilget penge fra kommunens velfærdsteknologi-pulje, og det gav mulighed for at købe fri til at gennemføre et implementeringsprojekt for hele institutionen.

Vi startede stort, men småt er nok bedre

Vi er ca. 100 ansatte, og set i bakspejlet skulle jeg nok have begyndt med en enkelt “klynge” (det kalder vi vores afdelinger) og så først være gået videre, når der var skabt fortrolighed og rutiner omkring app’en i én gruppe. Det mener jeg helt klart er værd at overveje, hvis man vil introducere Scan Hos på en større arbejdsplads: Start småt.

Det tog ca. et år at gennemføre en introduktion af Scan How på hele institutionen. I dag er det ca. to år siden, vi gik i gang med processen, så hele institutionen har altså været i gang et år, og i dag bruger stort set alle ansatte Scan How. I de fleste klynger er det slut med mapper – alle vejledningerne er lagt over i Scan How.

Et værktøj for personalet, der stadig udvikles

Som jeg skrev i begyndelsen, så er det personalet, som Scan How hjælper hos os – der er kun ganske få af vores beboere, der er i stand til at benytte en tablet eller smartphone. Men for personalet er mange ting i arbejdsdagen blevet mere overskueligt, og nye ansatte oplever meget hurtigt at kunne håndtere beboernes forskellige behov. Hos os er Scan How både et planlægningsværktøj og en instruktionsplatform, og vi er ikke færdige med at finde på nye opgaver, vi kan bruge Scan How til. Jeg har kolleger, der siger: “Hov, det der kan vi lige putte i Scan How”

Det var lige en kort introduktion af, hvor vi er henne i processen. I de kommende næste afsnit vil jeg komme nærmere ind på, hvilke arbejdssituationer Scan How gør nemmere for os, og hvordan vi udarbejder og administrerer de mange vejledninger, vi efterhånden har.

Hilsen Karina